Hodnocení

Hodnocení prezentovaných zástupců plemen

Posuzování exteriéru koní bylo po dlouhé období jejich hlavním – a současně jediným – hodnocením. Anketa o Nejkrásnějšího koně je v podstatě pokračováním tohoto hodnocení jedinců. To je dnes ovšem nedílnou součástí kompletního posouzení koně.

Kůň v anketě je „klasifikován“ hlasujícími uživateli internetu a sociálních sítí pouze podle portrétů dodaných majiteli (nebo držiteli) vybraných reprezentantů soutěžících plemen.

Dojem, který neživý obrázek prezentovaného koně v uživatelích zanechá je pak rozhodujícím pro udělení hlasu.

Je tedy jediným kritériem – a i z tohoto pohledu je třeba význam výsledku ankety chápat.

 

Exteriér koně v souvislostech

  • Vznik všech plemen hospodářských zvířat je dán přírodními podmínkami oblastí jejich vzniku a vývoje. Prostředí mělo vliv hlavně na konstituci.Exteriér a ostatní užitkové vlastnosti již ovlivňovali i lidé. Konstituce je poplatná náročnosti podnebí vzniku plemen. V náročnějších podmínkách jsou konstitučně odolnější plemena. V příznivějších jsou plemena méně odolnější.
  • Potřeba využití koně formovala jeho stavbu těla.Tažný kůň se stával mohutnější – zavalitější, jezdecký kůň byl jemnější, sušších tělesných tvarů. Vznikaly i rozdíly jednotlivých tělesných partiích. Tažný kůň má například kratší silnější krk. Krk je výše nasazen na trup. Má širší hrudník a silnější kostru. Tažný kůň je kratšího tělesného rámce, kdežto jezdecký a dostihový je v dlouhém rámci.V rámci užitkového tažného koně se vyčlenil kůň kočárový.Ten již nese vlastnosti koně jezdeckého, ke kterému i původově přísluší. Kočárový kůň je oproti tažnému koni méně mohutný s prostornější mechanikou pohybu. Krok a klus s vyšší kadencí byl nezbytný pro pohyb v nerovných terénech a špatných cestách.
  • Pohyb koně byl a je jedním z nejdůležitějších požadovaných vlastností. Prostornost ve všech chodech byla vyžadována u jezdeckých plemen pro sport. U dostihového koně byla nejdůležitější prostornost ve cvalu. Naproti tomu koně nosní soumaři měli mít krátký pevný krok pro pohyb po úzkých horských stezkách.
  • Užitkové vlastnosti měly vliv na exteriér. Požadované vlastnosti ve stavbě těla pro tu či onu činnost byly upřednostňovány. Do chovu byli vybíráni jedinci splňující požadavky na exteriér nebo navíc určené (určité) přednosti ve stavbě těla – jako například p odpovídající výšku koně, hloubku a šířka hrudi, sílu kostry a také délku těla či ostatní délkové a šířkové rozměry.
  • Exteriér byl také současně formován vlastní požadovanou užitkovostí. Výkonný dostihový kůň se stával lehčím v kostře, byl suchých výrazných tělesných tvarů, dlouhých linií, účelově osvalen. Do chovu byl zařazován jen podle výkonnosti. Exteriérové vady, které by výkonnost snižovaly se u něho neobjevovaly nebo v malém rozsahu, Malé vady byly tolerovány, pokud byly nahrazeny jinými přednostmi.
  • Tažný kůň je kratšího rámce, silné kostry, výrazného osvalení a celá populace chladnokrevníků je vyrovnané silně si podobné stavby těla. Zůstaly mu třeba rousy na končetinách jako ochrana proti nepříznivým podmínkách při pohybu v terénu. Rousy se naopak ztrácely u plemen pracujících v komfortních podmínkách kolbišť a dostihových drah.
  •  Exteriér se stal a je základní charakteristikou jednotlivých plemen.Určité vlastnosti v exteriéru představují rozdíly mezi jednotlivými plemeny a jsou pro ně typické. Klábonos u starokladrubských koní, štičí hlava u arabů. Jsou pak i jiné drobné nuance v exteriéru zachované po celé období šlechtění jednotlivých plemen. Například původním znakem hannoverského plemene byla kulatá hruď a rovná záď s vystouplou křížovou kostí, i dnes se občas vyskytující.
  • Koním u nás vzniklých plemen je typická převaha suchých tělesných tvarů, dokreslující konstituční tvrdost všech vnitro-územních plemen.U našich plemen nebyl prostor na specifické detaily ve stavbě těla, jimiž se pyšní některá cizí plemena, chovaná v příhodnějších (žírných) přírodních podmínkách.
  • U nás chovaná původní teplokrevná plemena si i v rámci zušlechťovacího křížení zachovávají své užitkové vlastnosti související s konstituční tvrdostí, skromností. A rovněž (co není na první pohled jednoznačně viditelné) i velmi dobré charakterové a povahové vlastnosti.
  • Pro zachování těchto vlastností u celých populací hospodářských zvířat vzniká ochrana původních genů formou jejich sledování a udržování.

Z výše uvedených důvodů je vhodné zachovat kategorie tuzemských původních plemen.

 

text: Ing. Stanislav Hošák

Autor pracoval jako vedoucí chovu koní hřebčína Albertovec (25 let) a hřebčína Školního zemědělského podniku VFU Brno v Novém Jičíně (12 let). Působil rovněž jako inspektor chovu koní Zemského hřebčince Tlumačov. Postupně byl nebo dosud je členem rad plemenných knih českého teplokrevníka, slezského norika, haflinga, moravského teplokrevníka a českého sportovního pony.